Naručivanje

je moguće izvršiti telefonom, mailom, ili na bilo koji drugi način, ali postaje punovažno tek na osnovu naručiočeve pismene saglasnosti sa dostavljenim idejnim rešenjem. U ovom smislu prihvatamo i narudžbinu mailom za privatne adrese, uz dostavu neophodnih elektronskih podataka o identifikaciji. Naručilac svojom narudžbinom prihvata sve standardne uslove definisane u ovom tekstu.

Idejno rešenje

je sastavni deo ugovornog odnosa je idejno rešenje koje može dostaviti kupac, ili ga obezbeđuje isporučilac. U cene je uračunat dizajn na osnovu elemenata koje dostavi kupac, ali postoji mogućnost i da naručilac dostavi kompletnu pripremu (cena se u tom slučaju ne umanjuje). Krajnji proizvod mora biti identičan dostavljenom/odobrenom idejnom rešenju.

Cene

na sajtu su fiksne i date su u € bez uračunatog PDV-a i transportnih troškova.

Standardan rok

za zavšetak posla je 7-10 dana od overe ili dostave pripreme za štampu. U slučaju većih narudžbina ili u slučajeima eksstremne hitnosti, može se dogovoriti sukcesivna isporuka.

Za klijente iz Srbije

plaćanje se vrši isključivo u dinarima po srednjem deviznom kursu na dan narudžbe. Transportni troškovi (brza pošta, ili direktna isporuka na adresu klijenta) padaju na teret Deto d.o.o. Ovo se ne odnosi na isporuke „danas-za-danas“, ponovljene ili sukcesivne isporuke (na zahtev kupca).

Za klijente iz inostranstva

iznos se uvećava za transportne troškove. Cena transporta varira u zavisnosti od količine robe i izabranog načina (brzine) isporuke. Svi izvozni poslovi su oslobođeni PDV-a. a na teritoriju pokrivenoj CEFTA sporazumom (Crna Gora, BIH, Makedonija) oslobođeni su i lokalnih poreza. U većini Evropskih zemalja na štampani materijal plaća se samo lokalni PDV (bez carine), ali vas molimo da se u vezi toga raspitate kod vaših nadležnih institucija.

Propusti i oštećenja

Isporučioc se obavezuje da će u najkraćem roku otkloniti sve ustanovljene propuste, i zameniti svaki oštećen ili manjkav proizvod o svom trošku. Za oštećenja u transportu ne odgovaramo.

Sva nedefinisana i sporna pitanja

se rešavaju onako kako je povoljnije po kupca, u duhu dobrih poslovnih običaja.